FLYHACKS Vilkår og Betingelser

Regler for salg og service hos Flyhacks

Läs om Flyhacks privatdatapolitik

FLYHACKS Vilkår og Betingelser

I - DEFINITIONER.

§ 1

I disse vilkår og betingelser for Flyhacks-tjenester, herefter kaldet “Vilkår og Betingelser”, skal de nedennævnte betegnelser forstås som følger:

 1. Service: Hjemmesiden flyhacks.com med dens undersider og lokale domæner,
 2. Flyhacks: Ejeren af Service, dvs. Flyhacks Sp. z o.o. med registreret hjemsted i Warszawa på ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa, registreret i det nationale register over iværksættere under KRS nr. 586761, med registreringsdatabasen i distriktsretten for hovedstaden Warszawa, 12. handelsafdeling, CVR no. PL 5272750999, REGON (statistisk identifikationsnummer): 363032378, aktiekapital: PLN 5000, e-mailadresse: airsupport@flyhacks.com,
 3. Brugeren: En fysisk person, juridisk person eller organisation uden juridisk personlighed, men med lovbestemt juridisk egenskab, der benytter tjenester, tilbudt af Flyhacks via Service,
 4. Den Rejsende: En person, der benytter lufttransporttjeneste i henhold til aftale indgået gennem Service. Brugeren eller en anden person, der er udpeget af denne, som har bemyndiget Brugeren til at agere på hans eller hendes vegne, kan være Den Rejsende,
 5. Forbrugeren: En person, lovligt defineret som forbruger,
 6. Konto: Brugerens konto, som Brugeren har oprettet i Service ved gennemført registrering i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser,
 7. IATA: International Air Transport Association (den internationale sammenslutning for lufttransport),
 8. GDS-flyselskab: En enhed, der leverer lufttransporttjenester, medlem af IATA og klassificeret som et såkaldt almindeligt flyselskab,
 9. LCC-flyselskab: En enhed, der leverer lufttransporttjenester, klassificeret som et såkaldt lavpris-flyselskab,
 10. Flyselskaber: Står for GDS- og LCC-flyselskaber,
 11. Sociale medier: Tjenester såsom Facebook.com og Google+, dvs. konti, hvorigennem Brugeren kan oprette en konto i Service,
 12. GTCI: De almindelige vilkår og betingelser for forsikring, der er til rådighed i Service, og som er en integreret del af forsikringsaftalen, der giver mulighed for at indgå og opfylde forsikringsaftalen, parternes rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse samt betalingsmåde ved Forsikringsgiverens erstatning,
 13. Den forsikrede: En fysisk person, juridisk person eller organisation uden juridisk personlighed, som har indgået en forsikringsaftale med Forsikringsgiveren i henhold til forsikringsgiverens definitioner i dennes almindelige vilkår og betingelser (GTCI). I forbindelse med disse vilkår og betingelser bliver betegnelsen “Den Forsikrede” brugt alternativt med “Brugeren” afhængigt af sammenhængen,
 14. Forsikringsgiveren: Inter Partner Assistance S.A,. Filialkontoret i Warszawa på ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, opført i registret over iværksættere i distriktsretten for hovedstaden Warszawa, 12. handelsafdeling, under no. KRS 0000320749, CVR no. PL 108-00-06-955, REGON 141688547 med aktiekapital som det udenlandske forsikringsselskab Partner Assistance S.A. med sæde i Bruxelles, der hører ind under Axa-koncernen og har etableret et filialkontor med en aktiekapital på 31.702.613 Euro, reguleret af Belgiens Nationalbank. Virksomhedstilladelse nr. FSMA 0487,
 15. Forsikringsaftale”: En forsikringsaftale mellem Forsikringsgiver og Bruger baseret på GTCI, hvori Forsikringsgiveren accepterer inden for rækkevidden af sin virksomhed, at opfylde GTCI- bestemmelserne, hvis der skulle opstå en hændelse, der er dækket af forsikringsaftalen, mens Brugeren accepterer at betale forsikringspræmien,
 16. Anmodning: Brugerens anmodning om en forsikringsaftale, der udfyldes i Service med de nødvendige oplysninger (eller meddelt via hotline) til indgåelse af forsikringsaftalen.

II - GENERELLE BESTEMMELSER

§ 2

 1. Disse Vilkår og Betingelser beskriver reglerne gældende for Flyhacks tjenester til Brugerne, og som lader Brugerne:
  1. Købe flybilletter og indgå lufttransportaftaler direkte med Flyselskaberne
  2. Indgå forsikringsaftaler gennem Flyhacks
  3. Oprette personlige Konti og anvende alle funktioner, herunder, men ikke begrænset til, brug af flybrowser til køb af flybilletter, inkl. oprettelse af de såkaldte hub-flyvninger, hvor en given rute kan udføres ved hjælp af forbindelsesfly fra forskellige Flyselskaber
  4. Modtage nyhedsbreve
  5. Indgå aftale om layover-dækning (dvs. ved mellemlandinger) med Flyhacks samt søge om godtgørelse
  6. Benytte funktioner som fx prisvarsling og information vedr. flyforbindelser.

§ 3

 1. For at Brugeren kan købe flybilletter og indgå aftale med Flyselskaberne, agerer Flyhacks som følgende:
  1. i forhold til aftaler mellem Brugere og GDS-flyselskaber, som GDS-flyselskabers agent eller underagent for akkrediterede IATA-agenter, og handler i overensstemmelse med agenturaftaler indgået med GDS-flyselskaber,
  2. i forhold til aftaler mellem Brugere og LCC-flyselskaber - som agent, der videregiver Brugerens hensigtserklæring til LCC-flyselskabet
 2. Flyhacks er involveret i Brugerens køb af flybillet i henhold til disse Vilkår og Betingelser, § 14 - § 17, men i tilfældene i pkt. 1 herover, er Flyhacks ikke part i aftalen. I tilfældene beskrevet i pkt. 2, skal Flyhacks ikke ses som repræsentant for nogen af parterne i lufttransportaftalen, men hjælpe Brugeren med at give dennes hensigtserklæring om at købe en flybillet af LCC-Flyselskabet.
 3. Med hensyn til indgåelse af forsikringsaftalen, fungerer Flyhacks som mellemmand i henhold til § 3, stk. 2 i loven om forsikringsformidling af 22. maj 2003.
 4. Flyhacks gør opmærksom på følgende:
  1. LCC-selskaber er ikke underlagt IATAs transportregler. Lufttransport, der leveres af LCC-selskaber er baseret på deres egne regler og offentliggøres til Brugeren, før en lufttransportaftale indgås. Flyhacks opfordrer Brugeren til at læse disse regler igennem. Når reglerne er accepteret under købsprocessen af flybilletten, vil de være bindende for Brugeren.
  2. Aftalerne beskrevet i pkt. 1 af denne paragraf opfyldes i henhold til de regler, de pågældende Flyselskaber præsenterer. Flyhacks opfordrer Brugeren til at læse disse regler igennem. Når disse regler er accepteret under købsprocessen af flybiletten, vil de være bindende for Brugeren.

§ 4

 1. Der stilles ingen specielle tekniske krav til Brugerens computer eller anden enhed for at bruge Service. Det er tilstrækkeligt at have en internetforbindelse, e-mailadresse, et standard operativsystem og en standard, opdateret internetbrowser.
 2. Det er nødvendigt at cookies er aktiveret i browseren for at kunne bruge Service korrekt. Cookies er til for at understøtte Brugerens session. Det vil være muligt at slette dem bagefter ved forskellige funktioner i browseren eller ved hjælp af andet software. Der findes detaljerede oplysninger om Cookie-politikken i Vilkår og Betingelser, Tillæg 2.
 3. Service bruger det latinske alfabet og accepterer ikke specielle tegn, der måtte eksistere i enkelte sprog.

§ 5

 1. Det er forbudt at gøre noget, der kan forstyrre Service-softwaren.
 2. Det er forbudt at tilføje ulovligt indhold til Service, dvs. at overtræde gældende love, regler for det sociale liv eller tredjeparters personlige rettigheder.

§ 6

 1. Under benyttelse af Service, kan Brugeren vælge en møntsort som standard blandt de givne muligheder til brug for Brugerens afregninger. Dette vil betyde, at…
  1. Alle priserne, der vises i Service, herunder, men ikke begrænset til, flybilletpriser, vil blive vist i den valuta, som Brugeren har valgt
  2. Værdien af kuponer eller Brugerens andre evt. rabatter bliver vist i den valuta, der er valgt af Brugeren, omregnet fra Euro
  3. Alle Brugerens betalinger skal foretages i den møntsort, som Brugeren har valgt.
 2. Bortset fra det, skal Flyhacks nævne, at Euro er hovedvalutaen i Service. Som følge heraf omregner Service, hvis Brugeren vælger en anden møntsort end sin standardvaluta, værdien af kuponer og rabatter fra Euro til den pågældende valuta.

III. OPRETTELSE AF EN KONTO

§ 7

 1. Flyhacks giver Brugeren mulighed for at oprette en Konto, der giver ham/hende adgang til de forskellige funktioner i Service. Flyhacks påtager sig omkostningerne for drift og vedligeholdelse af Service. Oprettelse af en Konto og anvendelse af de forskellige funktioner i tilknytning dertil er gratis for Brugeren, men når Brugeren har fået gratis adgang til funktionerne, må Brugeren være indforstået med at modtage informationer pr. e-mail vedrørende Service-driften som beskrevet i Vilkår og Betingelser, § 23. Hvis Brugeren ikke længere ønsker at modtage sådan information, har denne ret til når som helst at opsige aftalen om kontooprettelsen i henhold til Vilkår og Betingelser, § 10.2. Samtidig gør Flyhacks opmærksom på, at informationerne beskrevet i Vilkår og Betingelser, § 23 ligesom nyhedsbrevet, der er fastsat i Vilkår og Betingelser, § 20 er forskellige og uafhængige af hinanden, især hvad angår hyppighed af e-mail-kommunikation. Denne bestemmelse udelukker ikke, at Flyhacks kan introducere betaling for brug af visse funktioner.
 2. Brugeren kan oprette en Konto ved registrering på to forskellige måder: enten uden køb af flybillet eller sammen med køb af flybillet.
 3. Hvis Brugeren ønsker at indgå en aftale om oprettelse af Konto uden køb af flybillet, skal han/hun udfylde den formular, der findes på hver side af Service efter at klikke på den dertil beregnede knap på værktøjslinjen.
 4. Derefter skal Brugeren udfylde den ovennævnte formular og opgive de ønskede oplysninger og klikke på den dertil beregnede knap. Det er forbudt at skrive ulovligt indhold på formularen. Formularen skal betragtes som Flybacks tilbud til Brugeren med henblik på aftale om oprettelse af en Konto.
 5. Det er nødvendigt at acceptere Vilkår og Betingelser før indsendelse af formularen.
 6. Ved at klikke på knappen, der er nævnt i bestemmelserne i pkt. 4 herover, bliver registreringsformularen indsendt til Flyhacks og anses dermed som Brugerens accept af Flyhacks tilbud om indgåelse af aftale om oprettelse af Konto. Fra det tidspunkt anses aftalen mellem Brugeren og Flyhacks om oprettelse af Konto som værende indgået.
 7. Der kan også indgås aftale om oprettelse af Konto i forbindelse med køb af flybillet. På tidspunktet, hvor der klikkes på knappen til færdiggørelse af kontooprettelse, anses aftalen som indgået. Når der er klikket på den pågældende knap, kan Brugeren oprette sin kontoadgangskode via den dertil beregnede funktion.
 8. En Konto kan også oprettes gennem et socialt medie. For at gøre dette, skal personen, der ønsker at oprette en Konto, vælge det sociale medie, hvorfra han/hun ønsker at benytte Service. På det tidspunkt, hvor der klikkes på bekræftelsesknappen på det sociale medie, er aftalen om oprettelse af en Konto indgået.

§ 8

På det tidspunkt, hvor aftalen om oprettelse af en Konto er indgået, giver Flyhacks Brugeren adgang til Service og de funktioner, Flyhacks tilbyder via Service.

§ 9

Flyhacks anbefaler Brugeren at opbevare alle sine oplysninger til login på Service således, at ubemyndigede personer ikke kan få adgang dertil.

§ 10

 1. Aftalen om oprettelse af en Konto indgås på ubestemt tid.
 2. Brugeren kan når som helst opsige aftalen om oprettelse af Konto med øjeblikkelig virkning via den pågældende funktion på Konto, der sender opsigelsesvarsel til Flyhacks adresse som nævnt i Vilkår og Betingelser, § 1.2, pr. e-mail til airsupport@flyhacks.com eller på anden måde.
 3. Flyhacks kan opsige aftalen om oprettelse af Konto med 14 dages varsel, hvis:
  1. Flyhacks går konkurs
  2. Flyhacks beslutter at afslutte Service-driften som følge af lovændringer, retslige eller administrative bestemmelser, som ville gøre det umuligt at drive Service eller grundet manglende økonomisk rentabilitet på Service. Opsigelsesvarslen vil blive sendt pr. elektronisk mail til den e-mailadresse, som Brugeren har opgivet til Service.
 4. Flyhacks kan opsige aftalen om oprettelse af Konto med øjeblikkelig virkning, hvis Brugeren overtræder Vilkår og Betingelser, § 5, eller § 7.4, anden sætning. Opsigelsesvarslen vil blive sendt pr. elektronisk mail til den e-mailadresse, som Brugeren har opgivet til Service.

§ 11

Så snart Brugeren er logget ind på sin Konto, kan han/hun bruge de tilgængelige funktioner i Service og redigere sine oplysninger.

V. KØB AF FLYBILLETTER

§ 14

 1. Brugeren kan efter at have logget ind på Kontoen eller uden at logge ind, købe flybilletter fra Flyselskaber i henhold til de parametre, som han/hun har specificeret.
 2. Betaling med kreditkort er den eneste betalingsmåde til rådighed.

§ 15

 1. Brugeren skal vælge stedet for afgang og ankomst samt flydatoer. Derefter skal Brugeren vælge den foretrukne forbindelse mellem de foreslåede forbindelser, herunder hub-flyvninger, ved at klikke på knappen ved den ønskede forbindelse.
 2. Derefter skal Brugeren indtaste de nødvendige oplysninger til en reservation, herunder, men ikke begrænset til, passagerens for- og efternavn, e-mailadresse, tlf.nr., baggageoplysninger samt nødvendige oplysninger til faktura, hvis fakturamuligheden er valgt.
 3. De detaljer, der vises på dette stadie sammen med pris, bagageoplysninger, ruteflyvning og flyvetid, skal ses som Flyselskabets - og i tilfælde af hub-flyvninger - Flyselskabernes invitation til Brugeren, om anmodning om indgåelse af lufttransportaftaler eller anden aftale. Ved at klikke på den pågældende knap, indsender Brugeren en anmodning tilbud til Flyselskabet - og i tilfælde af hub-flyvninger til Flyselskaberne - om at indgå lufttransportaftalen. Samtidig indsender Brugeren et tilbud til Flyhacks om at indgå en særskilt tjenesteaftale, der gør det muligt for Brugeren at købe den billet eller de billetter, som Brugeren har valgt via Service.
 4. Derefter udføres verifikation af ægtheden af de angivne kreditkortdata, hvor der verificeres, at kortet, der anvendes til betalingen, ikke er blokeret, og at de økonomiske midler på kortets tilhørende bankkonto er tilstrækkelige.
 5. I tilfælde af negativ verifikation nævnt i pkt. 4 i denne paragraf, kontakter Flyhacks Brugeren med ret til at kræve yderligere bekræftelse af Brugerens identitet ved modtagelse af en scannet ID-dokumentation, fx ID-kort eller rejsepas. Flyhacks har også ret til at bede Brugeren om at betale med et andet kort eller via anden betalingsform.
 6. Brugeren bliver informeret, hvis verifikationen er positiv iht. proceduren beskrevet i pkt. 4 eller 5 i denne paragraf.
 7. Derefter udføres verifikation af ledige sæder på ruten og til den pris, som Brugeren har valgt. Denne verifikation skal til, fordi processen med billetsalg i realtid fra Flyselskaber sker via forskellige salgskanaler, og ledige pladser på ruten eller til den viste pris, kan være blevet udsolgt mellem Brugerens indsendelse af anmodningen og Flyselskabets modtagelse af deraf. Årsagen hertil kan være systemernes såkaldte kø for billetkøb hos de enkelte Flyselskaber, hvilket er uden for Flyhacks kontrol.
 8. Hvis ovennævnte verifikation af sæder og priser til rådighed hos Flyselskabet er positiv, modtager Brugeren sin flybillet eller - i tilfælde af hub-flyvninger - flybilletter via den e-mailadresse, der er angivet i Service. Denne e-mail-kommunikation betragtes som Flyselskabets accept eller - i tilfælde af hub-flyvninger - Flyselskabernes accept - af Brugerens anmodning om indgåelse af flytransportaftale. Samtidig betragtes en sådan e-mail-kommunikation som Flyhacks accept af Brugerens anmodning om at indgå en serviceaftale, der gør det muligt for Brugeren at købe den valgte flybillet eller flybilletter via Service.
 9. I tilfælde af negativ resultat om Flyselskabets ledige sæder og priser, modtager Brugeren en e-mail om manglende ledigt sæde/pladser i den ønskede prisklasse via den e-mailadresse, der er angivet i Service. Samtidig betragtes en sådan e-mail-kommunikation som afslag af Brugerens anmodning om at indgå en lufttransportaftale ligesom et afslag fra Flyhacks om at indgå en serviceaftale, der gør det muligt for Brugeren at købe den valgte flybillet eller flybilletter via Service. Denne e-mail-kommunikation kan også omfatte oplysninger om aktuelle billetpriser for den ønskede rute eller alternative flydatoer. Derefter kan Brugeren indsende en ny anmodning til Flyselskaberne ligesom en ny anmodning til Flyhacks om at indgå en serviceaftale for at købe den valgte flybillet eller flybilletter gennem Service. Hvis Brugeren ikke ønsker at benytte de alternative forbindelser, bliver alle Brugerens indbetalinger returneret indenfor 14 dage. Hvis Brugeren beslutter sig for at indsende en ny anmodning, bliver hans/hendes betaling afregnet således: hvis prisen er lavere returneres overbetalingen til Brugeren indenfor 14 dage, hvis prisen er højere skal Brugeren betale forskellen for flypris og transaktionsgebyr. Hvis Brugeren indsender en ny anmodning, gælder bestemmelserne i pkt. 1 - 8 på samme måde.
 10. Flyhacks opkræver Brugeren et transaktionsgebyr i tillæg til prisen for lufttransport.
 11. Transaktionsgebyret for køb af ekstra bagage registreret online er 2 Euro pr. stykke baggage.
 12. Brugeren accepterer at modtage elektroniske fakturer fra både Flyhacks og Flyselskaber.
 13. I tilfælde af LCC-flyselskaber aktiverer Service en ekstra formular til udfyldelse for check-in. Hvis Brugeren ikke opgiver data for check-in, skal han/hun bære de ekstra omkostninger i lufthavnen.
 14. Hvis proceduren for billetkøb bliver afbrudt, kan Flyhacks kontakte Brugeren, fx via e-mail, for at hjælpe ham/hende i billetkøbsproceduren og hjælpe med at genoprette det trin, hvor købsproceduren blev afbrudt.

§ 16

 1. Eventuelle ændringer i luftfartsaftalen eller opsigelse af lufttransporten er kun mulig, hvis det tillades af det enkelte Flyselskab og i overensstemmelse dets vilkår og betingelser. Sådanne ændringer kan afstedkomme ekstrabetaling til Flyselskabet.
 2. Hvis et Flyselskab tillader ændringer i luftfartsaftalen, gør Flyhacks disse ændringer mulige for Brugeren i Service. Flyhacks opkræver transaktionsgebyr for ændringer i luftfartsaftale eller opsigelse af luftfartsaftale gennem Service.
 3. I tilfælde af opsigelse af luftfart i overensstemmelse med Flyselskabernes vilkår og betingelser, er Flyhacks berettiget til at tilbageholde et transaktionsgebyr.
 4. Ændringerne skal foretages i henhold til Vilkår og Betingelser, § 15.

§ 17

Flyhacks opfordrer Brugeren til følgende:

 1. At gøre sig bekendt med mulige visakrav for både destinationsland og evt. transitlande
 2. At tjekke Flyselskabernes gældende vilkår og betingelser i forbindelse med maksimal størrelse og vægt af registreret håndbagage.
 3. At kontrollere hvilke genstande, der må lægges i den registrerede bagage, og hvilke, der ikke er tilladt på flyet
 4. At indhente oplysninger om toldafgifter i de enkelte lande, herunder, men ikke begrænset til, toldkrav i forbindelse med import og eksport af visse produkter
 5. At finde ud af, om der er evt. begrænsninger i destinationslandet eller evt. mellemlandingsland med hensyn til de maksimale pengebeløb, der må indføres eller udføres i disse lande
 6. At ankomme til lufthavnen tidligt nok til at nå igennem den nødvendige sikkerhedskontrol, paskontrol og evt. drop-off af registreret bagage.
 7. At tjekke passageroplysningerne i Service omhyggeligt, da efterfølgende ændring af disse kunne resultere i opkrævning af ekstragebyr i henhold til de enkelte Flyselskabers vilkår og betingelser
 8. At undlade at foretage andre reserveringer i destinationslandet indtil modtagelse af flybilletterne, på grund Flyselskabernes systemer med kø til billetkøb, som beskrevet i § 15, herunder, men ikke begrænset til, reservation af hotel, bil eller lokale udflugter
 9. At tage i betragtning ved rejseplanlægningen, at det kunne blive nødvendigt at gå gennem sikkerhedskontrol igen under mellemlandingerne, ligesom det kunne blive nødvendigt at få udleveret sin bagage og tjekke den ind igen
 10. At være opmærksom, at det kan være nødvendigt at have god tid mellem ankomst og afgang ved mellemlandinger i visse lufthavne grundet deres størrelse, hvilket betyder, at Brugeren bør undersøge sådanne forhold i forvejen
 11. Hvis den flybillet, som Brugeren har købt, er en rabatbillet, fx en studenterbillet, bør Brugeren have et gyldigt dokument på sig, som beviser dennes ret til billetreduktionen, herunder, men ikke begrænset til, elev- eller studerendes ID-kort, hvilket skal vises sammen med flybilletten ved check-in
 12. Være sikker på, at ingen ubemyndiget person(er) har lagt nogen genstand(e) i Brugerens bagage.

VI. FORSIKRING

§ 18

 1. Brugeren kan tegne forsikring gennem Service eller den hjælpelinje, der opereres af Flyhacks.
 2. Forsikringsaftaler laves direkte mellem Brugeren og Forsikringsgiveren og Flyhacks handler kun som forsikringsselskabets mellemmand ved at tilbyde de tekniske betingelser for indgåelse af forsikringsaftalen som angivet i pkt. 1.
 3. Forsikringsaftalen mellem Bruger og Forsikringsgiver er indgået fra betalingsdatoen for forsikringspræmien i henhold til GTCI og på måden, der er specificeret i § 14.2, såfremt der er de fornødne midler på bankkontoen på det tidspunkt, Forsikringsgiveren opkræver prisen, efter at Brugeren har indsendt anmodning via Service. Hvis anmodningen er indsendt uden betaling af forsikringspræmien eller med et mindre beløb end det, Forsikringsgiveren har specificeret, eller forsikringspræmien betales efter den angivne forfaldsdato, bliver forsikringsaftalen ikke indgået.
 4. Forsikringsaftalen kan indgås til dækning af behandlingsudgifter, ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, baggageforsinkelse, tyveri, røveri og afbestilling - baseret på GTCI-regler (Almindelige Vilkår og Betingelser for Forsikring).
 5. Forsikringen kan tegnes for tidsrummet angivet i GTCI; ikke under 2 dage og ikke over 180 dage.
 6. Forsikringsperioden, som Brugeren har valgt samt begyndelses- og slutdato for forsikringsdækningen bliver specificeret i policen (Forsikringsperioden).
 7. Brugeren skal skriftligt underrette og give de korrekte oplysninger til Forsikringsgiveren inden for 7 dage efter modtagelse af forsikringspolicen, såfremt der skulle være uoverensstemmelser mellem oplysningerne i forsikringspolicen og de faktiske forhold, herunder, men ikke begrænset til, Brugerens oplysninger ved anmodningen. Når de korrekte oplysninger er fremsendt, skal Forsikringsgiveren foretage de pågældende ændringer og underrette Brugeren herom via den e-mailadresse, som Brugeren har opgivet.
 8. Brugerens, Den Forsikredes og Forsikringsgiverens rettigheder og forpligtelser, beskrivelse af forsikringsaftalens dækning og proceduren for anmodning om erstatning som følge af en erstatningsberettiget hændelse, er specificeret i GTCI.
 9. Under forsikringsaftaleperioden har Brugeren ret til at anmode om at få forsikringsaftalens ordlyd bekræftet på skrift.

§ 19

 1. Indgåelse af forsikringsaftale via hjemmesiden finder sted som beskrevet i denne paragraf.
 2. Indenfor fly-bookingprocessens rammer har Brugeren mulighed for køb af ekstra forsikring til en vis grad. Brugeren bør først gøre sig bekendt med de forsikringsrelaterede informationer, der findes på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, indholdet af GTCI, der er bilag til denne information. En erklæring om flyreservation sammen med forsikring betyder Brugerens anmodning om at indgå en forsikringsaftale med Forsikringsgiveren samt Brugerens samtykke til anvendelse af begge oplysninger, der opgives under reservationen og for overførsel af disse oplysninger (herunder persondata) til Forsikringsgiveren. Dette betyder forsikringsvalg, forsikringsperiode, antal forsikrede personer og forsikringsområde.
 3. Før indsendelse af anmodningen og betaling af forsikringspræmien, skal Brugeren:
  1. a. Gøre sig bekendt med indholdet i Vilkår og Betingelser, herunder, men ikke begrænset til
   1. Oplysninger om Forsikringsgiveren og Flyhacks som Forsikringsgiverens mellemmand
   2. Forsikringsgiverens og Flyhacks’ e-mailadresser, tlf. eller faxnr. i forbindelse med kommunikation om forsikringsaftalen
   3. Adresse for kundereklamation, hvis denne ikke er den samme som nævnt i pkt. b)
   4. Forsikringspræmiens samlede beløb og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftalen
   5. Betalingsmåde og forfaldsdato for betaling af forsikringspræmien,
   6. Procedure og frist ved levering af forsikringsdækning og Forsikringsgiverens gældende reklamationsprocedure
   7. Procedure og frist for udøvelse af fortrydelsesret vedr. forsikringsaftalen og formularen til tilbagetrækning af forsikringsaftalen
   8. Eventuel manglende ret til tilbagetrækning fra forsikringsaftalen eller forhold, der udelukker Brugerens ret til tilbagetrækning fra forsikringsaftalen
   9. Vilkår for forsikringsaftalen eller procedure og præmisser for eventuel tilbagetrækning fra forsikringsaftalen
   10. Eventuel brug af udenretslige reklamationsmetoder, om nogen, gældende hos Forsikringsgiveren og eventuel efterfølgende krav og regler for disse procedurer
  2. Gøre sig bekendt med indholdet af GTCI, som findes i Service
  3. Gøre sig bekendt med forsikringspræmien nævnt i Service. Brugeren skal specificere forsikringsvalg, forsikringsperiode, antal forsikrede personer og forsikringsområdet for at få en beregning af forsikringspræmien. Værdien af forsikringspræmien (pris) beregnes ved hjælp af forsikringspræmiekalkulatoren, og er bindende for Forsikringsgiveren indtil den angivne forfaldsdato for betaling af forsikringspræmien. Efter den dato har Forsikringsgiveren ret til at afvise indgåelse af en forsikringsaftale, selv om forsikringspræmien er blevet betalt.
 4. Brugeren anerkender og accepterer, at ved at klikke på muligheden: “Book denne flyvning med forsikring”, som nævnt i pkt. 2, indsender han/hun en anmodning om at indgå en forsikringsaftale med Forsikringsgiveren og bekræfter, at han/hun har gjort sig bekendt med indholdet i Vilkår og Betingelser, GTCI, information om forsikringspræmien samt oplysningerne i det nævnte punkt. 3
 5. Forsikringsaftalen indgås baseret på Vilkår og Betingelser, GTCI, Brugerens anmodning og beregningen af forsikringspræmien ved hjælp af forsikringspræmiekalkulatoren (prisen). Forsikringsaftalen er indgået på tidspunktet angivet i Vilkår og Betingelser, §18.3.
 6. Forsikringsgiveren bekræfter forsikringsaftalens indgåelse ved at sende en forsikringspolice via den e-mailadresse, som Brugeren har opgivet i anmodningen sammen med oplysningerne angivet i pkt. 3, herunder, men ikke begrænset til, instruktionen om retten til tilbagetrækning fra forsikringsaftalen og formularen for tilbagetrækning.

§ 20

 1. Indgåelse af forsikringsaftale gennem Flyhacks hjælpelinje skal foretages som specificeret i denne paragraf.
 2. Brugeren meddeler sine oplysninger pr. telefon til udfyldelse af en anmodning samt det pågældende forsikringsvalg, forsikringsperiode, antal forsikrede personer og forsikringsområdet. Hvis Brugeren allerede har opgivet oplysningerne i Service før, i forbindelse med flyreservation med hensigt om at indgå en forsikringsaftale, informerer Flyhacks Brugeren, at disse oplysninger skal benyttes ved udfyldning af anmodningen og ved indgåelse af forsikringsaftalen, samt indhenter evt. andre oplysninger nødvendige for indgåelse af forsikringsaftalen.
 3. Når anmodningen er udfyldt, sender Flyhacks den til Brugeren via hans/hendes e-mailadresse (som Brugeren har opgivet) under telefonsamtalen:
  1. Anmodning med oplysninger oplyst telefonisk af Brugeren
  2. Relevante GTCI
  3. Vilkår og betingelser
  4. Oplysninger om forsikringspræmien, betalingens metode og forfaldsdato, som også udgør gyldighedsdato for tilbuddet.
 4. Og sammen med bekræftelsen nævnt i pkt. 3, leverer Flyhacks, som repræsentant for Forsikringsgiveren, oplysningerne angivet i § 19.3 sammen med oplysningerne angivet i pkt. 3, inkl. men ikke begrænset til, instruktionen om fortrydelsesret for forsikringsaftalen og formularen til erklæring om tilbagetrækning.
 5. Inden betaling af forsikringspræmien bør Brugeren gøre sig bekendt med hele bekræftelsen, der er sendt til ham/hende. Brugeren skal især
  1. Læse vilkår og betingelser
  2. Læse GTCI
  3. Gøre sig bekendt med forsikringspræmien samt vilkår og betingelser for betaling deraf
  4. Læse indholdet af den tilbudte forsikringspolice
 6. Brugeren skal erklære sin hensigt til indgåelse af en forsikringsaftale ved at klikke på et link i e-mailen, der er nævnt i pkt. 3 og ved at betale forsikringspræmien, hvilket vil svare til en hensigtserklæring om indgåelse af en forsikringsaftale. Med forbehold af næste sætning skal afsendelse af en sådan erklæring være en betingelse for indgåelse af en forsikringsaftale i henhold til gældende lov - Forbrugerbeskyttelsesloven. Når denne erklæring er sendt, skal Brugeren betale forsikringspræmien som betingelse for at indgå forsikringsaftalen. Brugeren anerkender og accepterer, at til beregning af forsikringspræmien, har han/hun specificeret forsikringsvalg, forsikringsperiode, antal forsikrede personer og forsikringsområdet. Værdien af forsikringspræmien (prisen), der er angivet i bekræftelsen nævnt i pkt. 4 er beregnet ved hjælp af forsikringspræmiekalkulatoren. Denne er bindende for Forsikringsgiveren indtil den angivne forfaldsdato for betaling af forsikringspræmien. (tilbuddets gyldighedsdato)
 7. Forsikringsgiveren bekræfter forsikringsaftalens indgåelse og sender en forsikringspolice via den e-mailadresse, som Brugeren har angivet i anmodningen.

§ 21

 1. Forsikringspræmien bliver beregnet i henhold til de oplysninger, som Brugeren har givet i anmodningen og den præmietarif, der gælder på datoen for anmodningen. Hvis forsikringsaftalen er indgået gennem
  1. Service får Brugeren leveret beregningen af forsikringspræmien ved at klikke på knappen:
   1. Bestil og betal Med forsikring, hvis han/hun har valgt at købe flybillet og forsikring på én gang
   2. Tilføj forsikring, hvis han/hun har besluttet at købe forsikring efter køb af flybillet,
  2. Hjælpelinjen, meddeles beløbet Brugeren under samtalen og bliver derefter bekræftet, iht. § 20.
 2. Brugerens betaling af forsikringspræmien skal kunne foretages som angivet i § 14.2 Betaling af forsikringspræmien har fundet sted:
  1. I det øjeblik, hvor betalingsagentens, som leverer tjenester til Flyhacks som mellemmand (i henhold til disse Vilkår og Betingelser, § 3.3) bankkonto krediteres med forsikringspræmien, hvis Den Forsikrede betaler via bankoverførsel eller med betalingskort
  2. I det øjeblik, hvor Flyhacks som mellemmand modtager et kontantbeløb (i henhold til disse Vilkår og Betingelser, § 3.3), hvis Den Forsikrede betaler præmien kontant.
 3. Brugeren bliver evt. afkrævet forbindelsesgebyr til Service i henhold til hans/hendes teleoperatørs priser.
 4. Brugeren bliver ikke opkrævet andre udgifter i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftalen, bortset fra forsikringspræmien og evt. udgift til forbindelse til Service eller hjælpelinje (såfremt Brugeren ringer til hjælpelinjen), i henhold til hans/hendes teleoperatørs priser.
 5. For at indgå forsikringsaftalen skal forsikringspræmien indbetales indenfor den frist, som Brugeren har fået meddelt. Hvis denne frist ikke overholdes, udløber gyldighedsperioden for anmodningen, uden at forsikringsdækningen bliver aktiveret.

§ 22

 1. Med forbehold af pkt. 4, har Brugeren, som forbruger ret til at trække sig ud af forsikringsaftalen uden begrundelse og uden ekstra udgifter, ved at fremsende en skriftlig erklæring (varsel) til Forsikringsgiveren inden for 30 dage fra bekræftelsesdatoen for forsikringspolicen med information om indgåelse af forsikringsaftale i henhold til § 19.7 eller § 20.7
 2. Hvis Brugerens tilbagetrækker forsikringsaftalen, anses forsikringsaftalen for ikke at være indgået, og Brugeren er fritaget for yderligere forpligtelser. I henhold til pkt. 3, skal det, som parterne har udført, refunderes i uændret tilstand (medmindre en ændring var nødvendig i den daglige forretningsgang) inden for tredive dage:
  1. Fra datoen for tilbagetrækning fra forsikringsaftalen - i forhold til Brugeren
  2. Fra datoen for modtagelse af erklæring om tilbagetrækning fra forsikringsaftalen - i forhold til Forsikringsgiverens præstation.
 3. Tilbagetrækning fra forsikringsaftalen fritager ikke Brugeren fra pligten til at betale forsikringspræmie for den periode, Forsikringsgiveren har leveret forsikring.
 4. Forsikringsaftalen ophører:
  1. Hvis ikke andet er anført i GTCI - så snart forsikringsperioden er til ende
  2. På den dato, hvor Forsikringsgiveren eller mellemmanden (Flyhacks) modtager et varsel om tilbagetrækning fra forsikringsaftalen.
 5. Hvis forsikringsaftalen er indgået via hjemmesiden eller hjælpelinjen har Den Forsikrede, som er forbruger, fortrydelsesret vedr. forsikringsaftalen med forsikringsperiode på mindst 30 dage, inden for 30 dage fra han/hun er informeret om, at forsikringsaftalen er oprettet.
 6. Hvis forsikringsaftalen er indgået direkte, har Forsikringsgiveren ret til at trække forsikringsaftalen tilbage indenfor 30 dage, hvis den er indgået for en periode, der overstiger 6 måneder, og hvis Den Forsikrede er erhvervsdrivende - inden for 7 dage efter oprettelsesdatoen for forsikringsaftalen.
 7. Udøvelse af rettighederne nævnt i pkt. 5, pkt. 6 herover fritager ikke Den Forsikrede fra pligten til at betale forsikringspræmien for den periode Forsikringsgiveren har leveret forsikringsdækning.
 8. Den Forsikrede har ret til at få forsikringspræmien forholdsmæssigt refunderet for den dækningsperiode, der ikke er forbrugt, beregnet ud fra:
  1. Hændelser nævnt i pkt. 1.2 i denne paragraf: fra den følgende dag efter varslet er leveret
  2. Hvis den Forsikrede er afgået ved døden: fra dagen efter dødsfaldet.
 9. For at fortryde forsikringsaftalen og kræve forsikringspræmien retur, er den Forsikrede forpligtet til at levere en skriftlig erklæring (varsel) til henholdsvis Forsikringsgiveren eller formidleren (Flyhacks) med henblik på tilbagetrækning af Forsikringsaftalen. Datoen for levering af denne erklæring til Forsikringsgiveren og/eller Flyhacks som mellemmand (i henhold til Vilkår og Betingelser, § 3.3) skal anses som datoen for tilbagetrækning af forsikringsaftalen.
 10. For at kræve forsikringspræmien refunderet i tilfælde af Den Forsikredes død, skal en pårørende skriftligt fremsende den Forsikredes forkortede dødsattest til Forsikringsgiveren.

§ 23

 1. Bortset fra retten til at forfølge krav ved retsforhandling, har Brugeren eller anden person, som er forbruger og berettiget iht. forsikringsaftalen, ret til at anmode forbrugerombudsmanden om at føre sagen som forsikringsrelateret forbrugertvist ved udenretslig forhandling. Forbrugerombudsmanden er en instans, der kan behandle sager ved udenretslig bilæggelse af forbrugertvister i henhold til lov af 23. september 2016 om udenretslig bilæggelse af forbrugertvister. Yderligere oplysninger findes på forbrugerombudsmandens hjemmeside: https://rf.gov.pl
 2. Det er muligt at gennemføre udenretslige procedurer for at bilægge en tvist mellem en Bruger, der er forbruger og bosat indenfor EU eller en anden person, der er forbruger og berettiget iht. forsikringsaftalen, og Forsikringsgiver via ODR webplatformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forsikringsgiverens e-mailadresse: quality@axa-assistance.pl.
  1. Skriftligt:
   1. Direkte til Forsikringsgiverens sæde
   2. Via e-mail sendt til Forsikringsgiverens adresse:
    Dział Jakości/Quality Dept.
    AXA Assistance
    ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
  2. Via e-mail sendt til: quality@axa-assistance.pl i henhold til reglerne i GTCI
 3. Klagen skal inkludere følgende oplysninger:
  1. Kundens for- og efternavn
  2. Kundens fulde postadresse eller e-mailadresse til levering af svaret
  3. Den pågældende forsikringsaftales specifikationer
  4. Beskrivelse af emne og problem, der klages over, samt omstændighederne til begrundelse af klagen.
  5. Hvilke foranstaltninger, kunden forventer
  6. Hvis kunden ønsker svar pr. e-mail, skal denne anmode herom.
 4. Hvis yderligere oplysninger bliver nødvendige til brug for behandling af klagen, meddeler Forsikringsgiveren kunden herom, så denne kan levere alle oplysninger og detaljer, som anmodet af Forsikringsgiveren, i det nødvendige omfang til behandling af klagen.
 5. Forsikringsgiveren skal svare uden unødig forsinkelse, og senest indenfor 30 efter modtagelse af klagen. Svaret skal afsendes, inden denne tidsfrist udløber.
 6. I særligt komplicerede sager, hvor det ikke er muligt at behandle klagen og give svar indenfor fristen specificeret i pkt. 10, vil Forsikringsgiveren forklare årsagen til forsinkelsen, angive omstændighederne, der skal undersøges for at behandle sagen og angive den forventede tidshorisont for klagens behandling og endeligt svar.
 7. Forsikringsgiverens svar sendes til postadressen angivet i pkt. 8.2) medmindre kunden har anmodet om at modtage det pr. e-mail, og bliver i så fald sendt pr. e-mail via den e-mailadresse, der er angivet i pkt. 8.3)
 8. I evt. sager, der ikke kommer ind under ovennævnte klageprocedurer, gælder bestemmelserne i lov af 5. august 2015 om behandling af klager fra finansielle markedsenheder og forbrugerombudsmanden.
 9. Kunden kan fremsende en anmodning til forbrugerombudsmanden om at behandle hans/hendes sag.
 10. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller forbundet til forsikringsaftalen, afgøres af den domstol, der har generel jurisdiktion, eller den domstol, der har jurisdiktion på Brugerens bopælssted eller registrerede sæde (Forsikringstageren), forsikret eller berettiget iht. forsikringsaftalen og i tilfælde af at forfølge fordringer af Den Forsikredes arving eller en begunstiget iht. forsikringsaftalen - af den domstol, der har kompetence på bopælsstedet for Den Forsikredes arving eller begunstigede iht. forsikringsaftalen.

§ 24

 1. Forsikringsgiveren er dataansvarlig for de persondata, der er fremsendt i anmodningen og andre data, der leveres som følge af forsikringsaftalens indgåelse og udførelse.
 2. Personoplysninger, der sendes i anmodningen bliver behandlet med henblik på opfyldelse af forsikringsaftalen og dataadministrationens lovligt begrundede formål. Forudsat Brugerens særskilte samtykke behandles personoplysninger også med henblik på at sende kommercielle oplysninger i henhold til lov af 18. juli 2002 vedr. elektroniske tjenester, via den e-mailadresse, som Brugeren har opgivet, eller pr. telefon, automatisk opkaldssystem eller andet kommunikationsmiddel, for at tilbyde indgåelse af forsikringsaftale.
 3. Brugeren har ret til indsigt i hans/hendes personlige data og korrigere dem.
 4. Det er frivilligt at opgive de personlige data angivet i anmodningen.
 5. Inden fremsendelse af andre personers personoplysninger, skal Brugeren, hvis denne indgår forsikringsaftalen på en tredjeparts vegne, indhente tredjepartens samtykke om udlevering af persondata til Forsikringsgiveren.

VII. ANSVAR

§ 25

 1. Flyhacks gør opmærksom på, at denne ikke er part i lufttransportaftalerne. Sådanne aftaler indgås mellem Flyselskab og Bruger. Derfor skal Brugeren fremsætte eventuelle krav vedrørende manglende opfyldelse eller uhensigtsmæssig gennemførelse af sådanne aftaler mod det enkelte Flyselskab.
 2. Flyhacks gør opmærksom på, at Flyselskaberne er ansvarlige for manglende opfyldelse eller uhensigtsmæssig gennemførelse af lufttransportaftalen i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles regler for kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser af flyvninger (EUR EUL 2004.46.1).
 3. Flyhacks gør opmærksom på, at denne ikke er part i forsikringsaftalerne. Sådanne aftaler indgås mellem Forsikringsgiver og Bruger. Derfor skal Brugeren fremsætte eventuelle krav vedrørende manglende opfyldelse eller uhensigtsmæssig udførelse af sådanne aftaler mod den enkelte Forsikringsgiver.

§ 26

 1. Med hensyn til Brugere, der ikke er forbrugere, er Flyhacks ansvarlig for misligholdelse eller uhensigtsmæssig gennemførelse af en aftale, der kun er indgået mellem Flyhacks og en sådan Bruger, for så vidt angår størrelsen af transaktionsgebyret, der er betalt til Flyhacks på grundlag af aftalen i forbindelse med Brugerens krav vedrørende misligholdelse eller uhensigtsmæssige præstationer. Flyhacks hæfter ikke for en Brugers (som ikke er forbruger) evt. tab af fortjeneste
 2. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for Brugere, der er forbrugere.

VIII. NYHEDSBREV

§ 27

 1. Formularen i afsnittet "Nyhedsbrev" er Flyhacks tilbud til Brugeren om serviceaftale med nyhedsbrev.
 2. En Bruger, der ønsker at indgå serviceaftale med Flyhacks nyhedsbrev, skal udfylde den ovennævnte formular og angive sin e-mailadresse derpå.
 3. Ved at klikke på knappen for at modtage abonnement på nyhedsbrevet, sendes denne formular til Flyhacks, hvilket betyder accept af Flyhacks tilbud som beskrevet i pkt. 1 i denne paragraf. Så er serviceaftalen for nyhedsbrevet indgået mellem den person, der har udfyldt formularen og Flyhacks.
 4. Det er ikke nødvendigt at oprette en konto for at modtage nyhedsbrevet.

IX. LAYOVER-DÆKNING

§ 28

 1. Ved indgåelse af lufttransportaftalerne som beskrevet i Vilkår og Betingelser, Tillæg 2, kan Brugeren indgå aftale om layover-dækning med Flyhacks. Til dette formål skal Brugeren vælge den relevante valgmulighed. Flyhacks kan også tilbyde layover-dækning til udvalgte Brugere indenfor rammerne af et bestemt køb af flybillet, uden yderligere hensigtserklæring fra Brugerens side.
 2. Detaljerede betingelser for layover-dækning er beskrevet i Vilkår og Betingelser, Tillæg 2.
 3. Når Flyhacks forpligtelser overfor Brugeren iht. layover-dækning er opfyldt, beskikker Brugeren Flyhacks de fordringer, som Flyselskabet skylder Brugeren i forbindelse med en begivenhed, der går ind under layover-dækningen op til et beløb, der svarer til Flyhacks præstationsværdi til Brugeren indenfor layover-dækningen.

X. PRISVARSEL

§ 29

 1. Brugeren kan også drage nytte af en prisvarslingstjeneste.
 2. Til brug for dette skal Brugeren angive flyrute, periode for prisovervågning samt prisniveau, som Brugeren ønsker Flyhacks skal varsle om.
 3. Det vil sige, at Flyhacks informerer Brugeren pr. e-mail i det øjeblik prisen på den valgte flyrute rammer det niveau, som Brugeren har angivet.
 4. Det er ikke nødvendigt at oprette en konto for at kunne bruge prisvarslingstjenesten.

XI. FLYINFORMATIONER

§ 30

I henhold til Vilkår og Betingelser, § 7.1 kan Brugeren oprette og benytte sin Konto gratis, men Brugeren modtager e-mail-informationer fra Flyhacks vedrørende relevante flyforbindelser eller andre tjenester, der er til rådighed via Service.

XII. SØGNING OM ERSTATNING

§ 31

 1. Flyhacks kan indføre løsninger, der giver Brugerne mulighed for at indgå aftaler med virksomheder, der bistår med at søge erstatning fra Flyselskaber til betaling af kompensation i henhold til reglerne for flyselskabers passagerrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, flyforsinkelse eller aflysning. For at kunne udnytte en sådan tjeneste fra en virksomhed, der er uafhængig af Flyhacks, skal Brugeren udfylde en formular, som findes i Service, eller bliver tilsendt Brugeren pr. e-mail.
 2. Erstatningstjenesten, der beskrives i § 24 angår ikke flyvninger under layover-dækning.

XIII. KLAGER

§ 32

 1. Alle klager om Flyhacks Service skal adresseres til Flyhacks via kontaktformularen på: www.flyhacks.com/contact, elektronisk mail til e-mailadressen: airsupport@flyhacks.com, pr. post direkte til Flyhacks adresse angivet i Vilkår og Betingelser, § 1.2 eller personligt til registrering på Flyhacks kontor som beskrevet i Vilkår og Betingelser, § 1.2.
 2. Klagen skal indeholde Brugerens nødvendige oplysninger til modtagelse af resultatet af behandlingen af klagen og beskrivelse af fejlene, der måtte være begået af Flyhacks gennem Service.
 3. Flyhacks behandler klagen og informerer Brugeren indenfor 14 dage fra modtagelsesdatoen efter resultatet af behandling af klagen.

§ 33

 1. Klager i forbindelse med misligholdelse eller uhensigtsmæssig udførelse af flytransportaftale indgives direkte til Flyselskaberne i henhold til reglerne i deres vilkår og betingelser og efter gældende lov.
 2. Klager i forbindelse med forsikringsaftale skal indgives til Forsikringsgiveren i henhold til § 23.3.

XIV. FORTRYDELSESRET VEDR. SERVICEAFTALE

§ 34

 1. I henhold til pkt. 5 og 7 i denne paragraf, har Brugeren, hvis denne er forbruger, ret til at fortryde serviceaftalen med Flyhacks uden begrundelse. Denne ret udløber 14 dage efter indgåelse af aftalen.
 2. For at udnytte sin fortrydelsesret, skal Brugeren informere Flyhacks om sin beslutning vedrørende tilbagetrækning med en klar erklæring (fx et brev sendt til Flyhacks kontor eller via e-mail airsupport@flyhacks.com). Brugeren kan benytte formularen i Vilkår og Betingelser, Tillæg 3, men det er ikke obligatorisk.
 3. For overholdelse af fortrydelsesrettens frist er det tilstrækkeligt, at Brugeren indsender underretningen om tilbagetrækning lige inden fristen udløber.
 4. I tilfælde af tilbagetrækning af aftalen med Flyhacks, tilbagebetaler Flyhacks straks Brugeren transaktionsbeløbet, hvis de 14 dage ikke er overskredet. Flyhacks refunderer betalingen på samme måde, som betalingen blev modtaget ved den oprindelige transaktion, medmindre Brugeren tydeligt ønsker en anden løsning, og i begge tilfælde bliver Brugeren ikke opkrævet noget gebyr for en sådan tilbagebetaling.
 5. Hvis Brugeren anmodede Flyhacks om fuld service før fortrydelsesfristen udløber, mister forbrugeren retten til at trække sig tilbage fra aftalen med Flyhacks for den tjeneste.
 6. Flyhacks gør opmærksom på, at retten til tilbagetrækning som beskrevet i denne paragraf under alle omstændigheder ikke gælder for lufttransportaftaler, der er indgået mellem Brugeren og Flyselskaber via Service.
 7. Tilbagetrækning fra forsikringsaftalen skal foretages i henhold til § 22

XV. PERSONDATA

§ 35

 1. 1. For at kunne gøre brug af tjenesterne tilbudt i Service, skal Brugeren udfylde nogle formularer. Det er nødvendigt at opgive visse personlige oplysninger derpå. Brugeren skal også opgive persondata i korrespondancen med Flyhacks, så Flyhacks kan svare.
 2. 2. Skønt det er frivilligt at opgive sine persondata, er det ikke desto mindre nødvendigt for at kunne bruge de tilbudte tjenester i Service.
 3. 3. Alle personlige oplysninger, som Flyhacks modtager fra Brugeren, bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i polsk lovgivning, først og fremmest Loven af 29. august 1997 vedr. persondatabeskyttelse og Loven af 18. juli 2002 vedr. elektroniske tjenester.

§ 36

 1. Flyhacks er dataansvarlig for personlige oplysninger iht. pkt. 4
 2. Flyhacks kan overdrage behandlingen af Brugernes persondata til en anden enhed i overensstemmelse med en aftale, der er indgået med en sådan enhed.
 3. For at kunne opfylde tjenesterne til rådighed i Service, skal Brugerens data videregives især til Flyselskaberne, som Brugeren indgår lufttransportaftale med.
 4. Forsikringsgiveren er den dataansvarlige for modtagne persondata i forbindelse med indgået forsikringsaftale (§ 24).

§ 37

 1. Brugeren har ret til indsigt i hans/hendes personlige data og til at korrigere dem. Vedrørende ændring af data på flybilletter henleder Flyhacks opmærksomheden på de gældende regler i Vilkår og Betingelser, § 16.
 2. Med hensyn til de data, der er leveret til Flyselskabet, skal anmodning beskrevet i pkt. 1 af denne paragraf adresseres til det pågældende Flyselskab.

§ 38

 1. Flyhacks behandler Brugerens personlige oplysninger og anvender dem indenfor anvendelsesformålet og i den udstrækning, der er nødvendig for udførelse af tjenester, der udbydes via Service.
 2. Baseret på aftale om nyhedsbrev, layover-dækning eller Brugerens samtykke, har Flyhacks ret til at sende forretningsoplysninger indenfor rammerne af direkte markedsføring til de e-mailadresser eller telefonnumre, som Brugeren har givet, herunder information sendt via slutenheder (fx computer eller server) eller automatiserede opkaldssystemer.

§ 39

De personlige oplysninger, som Flyhacks har indsamlet, kan overføres til statslige myndigheder i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

§ 40

Flyhacks anvender de tekniske midler, der kræves i gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, for at forhindre uautoriserede personer i at indhente og ændre personoplysninger, der leveres elektronisk.

§ 41

Brugeren kan ikke anonymt eller under et tilnavn anvende tjenester, der bliver udbudt gennem Service.

§ 42

 1. Flyhacks registrerer også Brugerens IP-adresse, hvorfra denne tilgår Service.
 2. Baseret på Brugerens IP-adresse og tilknyttede placering, optimerer Flyhacks indhold i Service for at tilpasse sig Brugerens behov i videst omfang.

XVI. ENDELIGE BESTEMMELSER

§ 43

Flyhacks meddeler hermed, at man via følgende hjemmeside http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kan finde en internetplatform til tvistbilæggelse vedrørende elektroniske aftaler indgået mellem forbrugere og virksomheder. Platformen er et adgangspunkt for forbrugere og virksomheder, der ønsker at anvende udenretslig bilæggelse af forbrugertvister i forbindelse med online-transaktioner.

§ 44

 1. Flyhacks har ret til ensidigt at ændre Vilkår og Betingelser i henhold til bestemmelserne beskrevet i denne paragraf, skulle én af følgende situationer opstå:
  1. Flyhacks introducerer nye tjenester inden for rammerne af Service, fx nye systemer med hensyn til bagage, lufthavnstransport, overførsler fra lufthavn til det sted, Brugeren vælger, booking af indkvartering eller ture og turistattraktioner på destinationen og fly- eller opholdsforsikringer. Hvis nogen af disse situationer skulle opstå, kan Vilkår og Betingelser blive ændret i det fornødne omfang til implementering af sådanne tjenester i Vilkår og Betingelser,
  2. Ændringer i lovbestemmelser, som måtte forårsage ændringer af bestemmelserne i Vilkår og Betingelser, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, elektroniske tjenester eller persondatabeskyttelse. Hvis nogen af disse situationer skulle opstå, kan Vilkår og Betingelser blive ændret i det nødvendige omfang for at overholde evt. nye lovkrav.
 2. Hvis nogen af ovenstående situationer skulle opstå, sender Flyhacks besked til Brugeren mindst 14 dage før ændringerne træder i kraft, vedrørende de påtænkte ændringer af Vilkår og Betingelser med et link til det nye indhold af Vilkår og Betingelser via e-mailadressen, der er angivet i Service.
 3. Hvis Brugeren ikke er indforstået med de planlagte ændringer, kan denne opsige sin aftale om kontooprettelse i Service i henhold til reglerne beskrevet i Vilkår og Betingelser, § 10.2 Hvis Brugeren ikke har opsagt aftalen om kontooprettelse inden den dato, hvor de nye Vilkår og Betingelser træder i kraft, er Brugeren bundet af de nye Vilkår og Betingelser fra den nævnte ikrafttrædelsesdato.

§ 45

 1. Hvad angår Brugere, der ikke er forbrugere, er alle tvister med Flyhacks underlagt polske domstole. Sådanne sager skal indgives til bisættelse af domstolen i den jurisdiktion, hvor Flyhacks har adresse eller forretningssted.
 2. Ovennævnte bestemmelser i underklausulen gælder ikke for Brugere, der er forbrugere.

§ 46

 1. Aftaler indgået mellem Flyhacks og Brugere, der ikke er forbrugere, er underlagt polsk lovgivning.
 2. Aftaler indgået mellem Flyhacks og Brugere, der er forbrugere, er underlagt polsk lovgivning, forudsat at et sådant lovvalg ikke berøver forbrugerens retsbeskyttelse, som han/hun har opnået i henhold til bestemmelser, som ikke kan udelukkes i henhold til en aftale eller lov, som ville være gældende, hvis polsk lov ikke havde været gældende.

§ 47

Vilkår og Betingelser kan findes på https://flyhacks.dk/vilkar_og_betingelser og på Flyhacks kontor, som beskrevet i Vilkår og Betingelser, § 1.2.

Tillæg 1

POLITIK OM COOKIES

§ 1

 1. Flyhacks anvender cookies, dvs. små tekstfiler, der lagres på Brugerens slutenhed (fx computer, tablet eller smartphone). Cookies kan læses af Flybacks’ eller andre enheders IT-systemer.
 2. Flyhacks anvender både interne cookies, som kommer fra Service, og eksterne cookies, som kommer fra andre enheder end Flyhacks, herunder, men ikke begrænset til, Facebook Ireland Limited og Google Inc.
 3. Flyhacks lagrer cookies på Brugerens slutenhed, og får herved adgang til information til brug for statistik, analyse, tilpasning af indhold i Service til den enkelte Brugers præferencer, markedsføring og for at kunne drive Service korrekt, herunder vedligeholdelse af sessionen efter login. Eksterne cookies lagres til brug for markedsføring, kundeservice, optimering af tilbud, statistik og analyse.

§ 2

 1. Flyhacks informerer Brugerne om, at deres internetbrowser kan konfigureres til at forhindre lagring af cookies på Brugerens slutenhed.
 2. Flyhacks gør opmærksom på, at Brugeren kan slette cookies efter, at Flyhacks har gemt dem via visse browserfunktioner, software til formålet eller brug af værktøjer tilgængelige i Brugerens operativsystem.
 3. Information om hvordan man sletter cookies i de hyppigst anvendte browsere, kan findes herunder:

§ 3

Desuden informerer Flyhacks Brugerne om, at ændring i internetbrowser-konfigurationen, der forhindrer eller begrænser lagring af cookies på Brugerens slutenhed, kan medføre begrænsninger i funktionerne for den leverede tjeneste. Samme konsekvenser kan forekomme, hvis cookies slettes, mens tjenesten leveres. Dette kan resultere i, at det bliver umuligt at logge ind på Service, eller en session bliver afbrudt efter login.

Tillæg 2

Layover-dækning

1. DEFINITIONER I VILKÅR OG BETINGELSER SAMT GENEREL INFO

 • 1.1. Hacktilbud: En rejse, der består af flyvninger med uafhængige Flyselskaber, eller Flyselskaber, som tilbyder direkte flyvninger, sammensat af Flyhacks for at tilbyde Den Rejsende en væsentlig besparing. Sådanne flyvninger er ikke omfattet af Flyselskabernes mellemlandingsgaranti eller aftaler selskaberne imellem, men dækkes af layover-dækningen i henhold til bestemmelserne i VIII, 8 ovenfor. Hacktilbud kan herefter også kaldes “forbindelsesfly” eller “rejse” afhængigt af sammenhængen.
 • 1.2. Forbindelsesfly: En flyvning, der kræver, at Den Rejsende skal stige om til et andet fly ved et midlertidigt stop på vej til destinationen.
 • 1.3. Ændring af rejseplan: Et skift på rejsen grundet flyforsinkelse, aflysning eller flyafgang, ændret af Flyselskabet, som forårsager, at Den Rejsende ikke kan nå sit næste fly på mellemlandingsstedet og/eller ikke gør det til sin endelige destination. Dette gælder ikke i det tilfælde, hvor rejseplanen ændres som forskyldt af Den Rejsende eller hvis Den Rejsende har anmodet om ændring af dato eller tidspunkt for flyafgang på nogen af flyforbindelserne.
 • 1.4. Force majeure: Omfatter hændelser, der ikke med rimelighed kunne forudses, modgås eller forhindres, herunder men ikke begrænset til, krig, oversvømmelse, brand, naturkatastrofer, vejrforhold, vulkanudbrud, terrorangreb, strejker, blokader, hackerangreb, funktionsfejl på internettet, computervirus m.v.
 • 1.5. Layover-dækning: En tjeneste, der kan aktiveres af Den Rejsende ved at klikke på den pågældende knap på bookingsiden.
 • 1.6. Assistanceydelser: Tjenester i tilknytning til layover-dækning, som kan blive tildelt Den Rejsende under følgende omstændigheder:
  • 1.6.1 Hvis, efter at have påbegyndt rejsen, den anden hub-flyvning i samme hacktilbud bliver ændret til den følgende dag, forsinket eller aflyst, og en alternativ forbindelse derfor planlagt til en anden dag er blevet tilbudt Den Rejsende, kan Flyhacks refundere Den Rejsende udgiften på den første nats indkvartering med op til 50 Euro pr. person.
  • 1.6.2 Hvis Den Rejsende, som følge af ruteændringen, bliver nødt til at tilbringe over 5 timer på mellemlandingsstedet, kan Flyhacks refundere udgifter til mad og drikke på op til 10 Euro pr. person.
  • 1.6.3 For at modtage godtgørelsen, skal Den Rejsende kontakte Flyhacks hurtigst muligt pr. telefon og fremsende kvittering(er) senest 14 dage efter hændelsen. Behandling af tilbagebetaling kan tage op til 14 dage efter modtagelse af fuldstændig dokumentation. Dokumentationen skal sendes til adressen: Flyhacks.com Sp z o.o. Wolnosc 8d street Warsawa 01-018 Polen, mærket LAYOVER-GARANTI
 • 1.7. Beløbet for assistanceydelser, der udbetales indenfor layover-dækning er underlagt det samlede erstatningsloft, fastsat i pkt. 2.3.

2. BESTEMMELSER FOR LAYOVER-DÆKNING

 • 2.1. Flyhacks tilbyder et sæt assistanceydelser (layover-dækning) udelukkende i forbindelse med de ruter, der er mærket hacktilbud og i henhold til de fastsatte betingelser herunder:
 • 2.2. I tilfælde af ændring i rejseplanen, tilbyder Flyhacks Den Rejsende den billigste alternative forbindelse, via fly eller andet transportmiddel (hvis dette besluttes af Den Rejsende) og bærer de tilknyttede omkostninger (underlagt restriktionerne fastsat i disse Vilkår og Betingelser), så Den Rejsende kan nå sin endelige destination, eller, hvis Den Rejsende ønsker det, returnere til oprindelsesstedet (herefter kaldet ‘alternativ forbindelse’).
 • 2.3. Det maksimale erstatningsbeløb iht. layover-dækningen (herunder det samlede beløb for den alternative forbindelse og alle assistanceydelser) er begrænset til:
  1. 400 Euro pr. rejsende for flyvninger indenfor samme kontinent
  2. 1000 Euro pr. rejsende for interkontinentale flyvninger
  (herefter kaldet “Erstatningsloftet”)
 • 2.4. Hvis Den Rejsende ikke er tilfreds med de alternative forbindelser, som Flyhacks tilbyder ham/hende, kan Den Rejsende foreslå sin egen alternative forbindelse, forudsat at Den Rejsendes alternative forbindelse koster det samme eller mindre end de alternative forbindelser, som Flyhacks har foreslået.
 • 2.5. Den alternative forbindelse skulle gøre det muligt for Den Rejsende at fortsætte hans/hendes rejse indenfor 72 timer efter ændring af rejseplanen blev meddelt Flyhacks eller, hvis rejsen ikke er startet endnu, indenfor 72 timer fra det tidspunkt, hvor rejsen skulle være påbegyndt.
 • 2.6. Hvis prisen på den billigste alternative forbindelse overstiger erstatningsloftet, dækker Flyhacks beløbet op til erstatningsloftet, mens Den Rejsende selv skal betale resten, med mindre Flyhacks er nødt til at betale det ekstra beløb midlertidigt på Den Rejsendes vegne. Den Rejsende er forpligtet til at erstatte beløbet før køb af billet.
 • 2.7 Hvis Flyhacks ikke kan levere nogen alternativ forbindelse, der starter indenfor 72 timer, bliver Den Rejsende refunderet beløbet på erstatningsloftet. Således har Flyhacks indfriet alle sine forpligtelser i forbindelse med layover-dækning, og Den Rejsende kan ikke stille yderligere krav til Flyhacks.

3. LAYOVER-DÆKNING - TRANSITTIDER

 • 3.1. Det forventes, at Den Rejsende begiver sig direkte uden unødig forsinkelse til det næste forbindelsesfly. De følgende transit-tider skønnes at være tilstrækkelige til, at Den Rejsende skulle kunne nå sit forbindelsesfly (herefter kaldet “minimum transittid”):
  1. Den Rejsende har 60 minutter til transit, når denne rejser uden check-in-bagage
  2. Den Rejsende har 90 minutter til transit, når denne rejser med check-in-bagage
  3. Den Rejsende har 120 minutter til transit, hvis denne transit kræver at skifte terminal inden for den samme lufthavn, og Den Rejsende rejser med eller uden check-in-bagage
  4. Den Rejsende har 180 minutter til transit, hvis denne transit kræver at skifte terminal inden for det samme storbyområde, og Den Rejsende rejser med eller uden check-in-bagage.
 • 3.2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den Rejsende og Flyhacks i spørgsmålet om, hvorvidt den Rejsende havde tilstrækkelig tid til omstigning (minimum transittid) vil data fra flightstats.com være gældende.
 • 3.3. Layover-dækningen vil ikke gælde, hvis Den Rejsende ikke har gennemført transitten inden for minimum transittid.

4. LAYOVER-DÆKNING - ANDRE BETINGELSER

 • 4.1. Layover-dækningen træder i kraft, forudsat at
  1. Den alternative forbindelse er booket via Flyhacks
  2. Den Rejsende har informeret Flyhacks om behovet for at bruge layover-dækningen ved at ringe til tlf. nr. +48 22 395 60 87, så snart som han/hun har hørt om ændringen af rejseplanen. Sådanne meddelelser modtages 24 timer i døgnet / 7 dage om ugen.

5. LAYOVER-DÆKNING - UNDTAGELSER

 • 5.1. Hvis Flyselskabet og/eller lufthavnen tilbyder eller er forpligtet til at tilbyde Den Rejsende en anden flyforbindelse eller andre fordele, skal Flyhacks fritages fra at dække de layover-udgifter, der dækkes og falder sammen med dem, der tilbydes Den Rejsende af det pågældende Flyselskab og/eller lufthavn.
 • 5.2. Yderligere tjenester eller opgraderinger dækkes ikke af Flyhacks indenfor rammerne af layover-dækningen.
 • 5.3. Layover-dækningen anses for ugyldig, hvis Den Rejsende har ændret sin booking uden tilladelse fra Flyhacks.
 • 5.4. Layover-dækningen gælder ikke i tilfælde af ændring af rejseplanen, forårsaget af ekstraordinære omstændigheder fx Force Majeure.

6. ANDET

 • 6.1. For at kunne udnytte layover-dækningen, skal Den Rejsende samarbejde med Flyhacks under rejsen, og indtil den er til ende - især ved indsendelse af dokumentation, fx en scanning af ID eller pas, bevis på uregelmæssigheder af flyvning samt de rejsedokumenter, der bliver forlangt af ansatte eller partnere hos Flyhacks.com.

Tillæg 3

FORMULAR FOR TILBAGETRÆKNING - SKABELON

(denne formular skal kun udfyldes og indsendes i tilfælde af et ønske om at trække sig ud af aftalen)

FLYHACKS.COM SP.Z O.O.
ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa,
airsupport@flyhacks.com

Jeg/vi(*) meddeler hermed min/vores(*) tilbagetrækning fra aftalen om følgende tjeneste(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aftaledato:………………………………………

Forbrugerens navn: ………………………….………………………………………………………………

Forbrugerens adresse: ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………….
Forbrugerens underskrift
(kun hvis formularen sendes i papirform)
Dato:……………………………………………
(*) slet, hvis ikke relevant